POUŽITIE OKENNÝCH FÓLIÍ

Okenná fólia interiér 

Difúzna fólia určená na zakončenie špár okolo okien z vnútornej strany. Umožňuje prestup pár z pripojovacej špáry medzi okenným rámom a murivom do exteriéru. Zabraňuje zničeniu montážnej peny a tým eliminuje únik tepla v okolí rámov okien.

Okenná fólia exteriér

Vysoko kvalitá difúzná fólia vytvára paropriepustnú prepážku, vďaka čomu je umožnený prestup pár  z pripojovacej špáry mezi okenným rámom a murivom do exteriéru. Využíva sa tiež na prekrývanie spojov medzi rámom a stenou muriva.