MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN

Zabezpečíme kompletnú montáž plastových a hliníkových okien vrátane zamerania okien, demontáže starých okien a murárskych prác. Kvalitne a odborne vykonaná montáž okien je zárukou ich dlhej životnosti. 

Zameranie okien 

Prvým a dôležitým krokom pri montáži okien je ich správne zameranie. Okno musí presne pasovať do priestoru, do ktorého sa montuje, aby nevznikli zbytočne veľké medzery, ktoré bude treba zapeňovať alebo naopak, aby okno nebolo väčšie ako montážny otvor, ktorý bude potrebné zväčšiť sekaním. V rámci našich služieb Vám okná zameriame a na základe potrebných prác pripravíme cenovú ponuku. 

Demontáž starých okien

Ak požaduje zákazník vymeniť staré okná za nové, v rámci našich služieb odborne demontuje staré okná - vysadíme staré krídla, kovanie, okenný rám, vnútorné a vonkajšie parapety. Následne vyčistíme a pripravíme otvor na montáž nových okien.

Montáž plastových a hliníkových okien 

Do pripraveného otvoru osadíme nové okná a ukotvíme ich do ostenia. Špáry sa vyplnia montážnou menou a osadia sa vnútorné a vonkajšie parapety. 

Murárske práce

Po osadení okien sú potrebné murárske výspravky, aby novo namontované okná  pôsobili esteticky - zakrytie tmeliacej peny, zaomietanie špaliet, domúrovanie.

Likvidácia starých okien

Zabezpečíme odvoz a likvidáciu starých okien - rámov, krídel, kovových častí, sutiny.

Používame kvalitné montážne peny SOUDAL

K dlhej životnosti plastových a hliníkových okien prispievajú i kvalitné a profesionálne materiály použité pri ich montáži. Firma DREVOTEC pracuje s montážnymi penami od popredného výrobcu SOUDAL. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technológií vykazuje pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť a zabezpečuje tepelnú a zvukovú izoláciu.